Varovanje okolja

Cayenne S

Varovanje okolja

dosledno nadaljujemo svojo začrtano pot. Ekološka odgovornost ni za Porsche nič novega. Temelji za to: pogon, lahka konstrukcija, izboljšana aerodinamika in majhne izgube zaradi kotalnega upora. To je še en dokaz, da lahko celo zmogljivi športni avtomobili dosegajo primerljivo zmerne vrednosti emisij. To zagotavlja naš pristop do okoljskega managementa v Weissachu: vsi razvojni projekti se uresničujejo ob upoštevanju zahtev za varovanje okolja. In dejstvo, da se približno 70 % vseh do sedaj izdelanih vozil znamke Porsche še vedno vozi po cestah, je zagotovo najboljši dokaz za trajnostnost.