Spletna navigacija

718 Boxster S

Spletna navigacija

Na voljo kot del opcijske opreme: spletna navigacija s prometnimi informacijami v realnem času. Omogoča, da voznik že pred začetkom vožnje pozna optimalno pot in lahko tako hitreje prispe na cilj. Med vožnjo jo izračunava s pomočjo redne aktualizacije podatkov o prometu.

Del spletne navigacije sta tudi storitvi GOOGLE® Street View in GOOGLE® Earth, ki vozniku s 360˚-prikazom in satelitskimi posnetki olajšata orientacijo med vožnjo ali na samem cilju.

Za hitrejše načrtovanje poti je poleg tega na voljo tudi spletno iskanje, npr. restavracij ali znamenitosti v bližini.

Informacije o tem, katere funkcije in storitve, ki so navedene tukaj in v poglavju "Avdio in komunikacija", so razpoložljive v vaši državi in za vaš model Porsche, so na voljo v aplikaciji Porsche Car Configurator ali v Porsche Centru Ljubljana.