Tempostat z uravnavanjem razdalje, vklj. s funkcijo PAS (Porsche Active Safe)

911 Carrera S Cabriolet

911 tempostat

Tempostat z uravnavanjem razdalje, vklj. s funkcijo PAS (Porsche Active Safe)

Opcijsko je na voljo v kombinaciji z menjalnikom PDK in aktivno uravnava hitrost glede na razdaljo do spredaj vozečega vozila. Radarski senzor nadzoruje območje do 200 m na voznem pasu pred vašim vozilom.

Pri prehitrem približevanju spredaj vozečemu vozilu sistem PAS (Porsche Active Safe) opozori z akustičnim in optičnim signalom. Po potrebi sproži krajši zavorni sunek in aktivira t. i. ciljno zaviranje. Pri tem se zaviranje, ki ga sproži voznik, znotraj določenih sistemskih omejitev okrepi do zaviranja s polno močjo.

Pri novih modelih 911 z aktiviranim tempostatom z uravnavanjem razdalje je sedaj na voljo tudi t. i. inercijska vožnja.