Nove ideje nas bodo pripeljale do cilja.
In nas nato popeljale še dlje.

Varovanje okolja

Priročnik o varčnosti porabe goriva in emisijah CO2

Skladno z Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014), določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida (CO2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nove osebne avtomobile, ki se ponujajo za prodajo ali najem na območju Republike Slovenije. Zato objavljamo seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so v tekočem letu naprodaj na ozemlju Republike Slovenije. Seznam vsebuje uradne podatke o porabi goriva, specifičnih emisijah CO2, emisijski stopnji osebnega avtomobila in specifičnih emisijah onesnaževal zunanjega zraka. Iz seznama vseh avtomobilov je povzet tudi seznam "Izbor 10", ki vsebuje avtomobile z najučinkovitejšo porabo goriva, razvrščenih po rastočih specifičnih emisijah CO2 kombinirane porabe za vsako vrsto goriva.

Podatki so bili v novem evropskem voznem ciklu (NEDC) izmerjeni v skladu z merilnim postopkom, predpisanim za Euro 6 (715/2007/ES, 195/2013/ES in ECE-R 101.01). Vrednosti se ne nanašajo na posamezno vozilo in niso del ponudbe. Namenjene so izključno primerjavi različnih tipov vozil. Poraba goriva je bila izračunana za vozila z izključno serijsko opremo. Dejanska poraba goriva in zmogljivost sta lahko odvisni od izbrane dodatne opreme. Poraba goriva in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. Najnovejši modeli znamke Porsche z bencinskim motorjem so zasnovani za uporabo goriva z do 10 % deležem etanola. Dodatne informacije o posameznih vozilih so na voljo v Porsche Centru Ljubljana. Vrednosti porabe so bile izračunane na osnovi serijske opreme. Na porabo in zmogljivost lahko vpliva tudi dodatna oprema.