Stopnja fluktuacije daleč pod enim odstotkom

Taycan kot generator delovnih mest: Porsche leta 2018 prvič z več kot 30.000 zaposlenimi

Stuttgart (Nemčija). Pri Porscheju število zaposlenih še naprej raste tudi po zaslugi čedalje večje elektrifikacije modelske palete: ob koncu leta 2018 je bilo v koncernu zaposlenih 32.325 ljudi. To je 2.548 oz. 8,5 odstotka več kot v prehodnem letu. Še posebej razveseljivo je dejstvo, da je zaradi pozitivnega razvoja poslovanja več kot 650 delavcev, ki so bili zaposleni za določen čas, dobilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. In rast se še kar nadaljuje. Samo za proizvodnjo Taycana in njegove izpeljanke Taycana Cross Turismo, prvih dveh električnih športnih avtomobilov iz Zuffenhausna, bo podjetje v naslednjih mesecih iskalo več kot 1.000 delavcev. V povezavi s Taycanom bo skupno ustvarjenih 1.500 novih delovnih mest. 160.000 prošenj za zaposlitev in samo 0,7-odstotna stopnja fluktuacije v letu 2018 pričajo o tem, kako privlačen delodajalec je družba Porsche.

Od leta 2012 je proizvajalec športnih avtomobilov skoraj podvojil število zaposlenih. Danes že več kot 50 odstotkov Porschejevcev pripada generaciji Y (rojeni med letoma 1980 in 1995) ali še mlajšim letnikom. Pomemben strateški cilj podjetja je bil in ostaja povečanje deleža žensk. Medtem ko jih je bilo leta 2012 med vsemi zaposlenimi še 12 odstotkov, jih je danes že okrog 16 odstotkov. "Število žensk na vodilnih položajih se je v tem času potrojilo in skupni razvoj kaže, da smo tudi za ženske zelo zanimiv delodajalec in da na področju razvoja kadrov sledimo pravi strategiji," je povedal Andreas Haffner, direktor za kadrovske in socialne zadeve pri Porscheju.

Strategija temelji na načelu enakih možnosti: v vseh resorjih uprave so med dogovorjene cilje vodstva vključena merila za napredovanje žensk. Določila izhajajo iz procentualnega deleža žensk v zgornjih plačilnih razredih. Na ta način je zagotovljena poštena politika napredovanja za ženske in moške. Haffner: "Da bi lahko na vodilnih mestih zaposlili še več žensk, moramo sistematično ustvarjati ustrezno bazo."

To se začne z izobraževanjem. Na tem področju se je na primer delež žensk med vajenci v tehnično-obrtnih poklicih v preteklih letih povečal s 6 na skoraj 30 odstotkov. Nadaljuje pa se z načrtnim iskanjem kadrov med ženskimi kandidatkami. Tako smo v letu 2018 na kar 21 odstotkov novih delovnih mest zaposlili ženske. Načrtno povečanje deleža žensk v skupnem številu zaposlenih prinaša zaželeni dolgoročni učinek. Tako je v fazi napredovanja na vodstvene ravni v preteklem letu na vrsto prišlo že 21 odstotkov žensk. Leta 2012 jih je bilo samo 5,5 odstotka.

Na splošno je Porsche v letu 2018 uspel še bolj izboljšati svojo privlačnost v vlogi delodajalca. To potrjujejo tudi številne lestvice delodajalcev, pa tudi visoko število – 160.000 – prošenj za zaposlitev, kar je nov rekord. Poleg tega barometer vzdušja za leto 2018 kaže visoko stopnjo naklonjenosti Porscheju kot delodajalcu: 94 odstotkov zaposlenih je v anketi odgovorilo, da je zanje proizvajalec športnih avtomobilov privlačen delodajalec. "Naši zaposleni se pri nas počutijo zelo dobro ter se močno identificirajo s podjetjem in njegovimi proizvodi," je povedal Haffner in kot dodaten dokaz navedel "izjemno nizko stopnjo fluktuacije, ki znaša manj kot en odstotek." Pri tem ima zagotovo vlogo tudi to, da Porsche pod geslom "vseživljenjsko učenje" vsestransko skrbi za nadaljnje usposabljanje zaposlenih. Rezultat: tudi v letu 2018 je proizvajalec športnih avtomobilov okrog 80 odstotkov vodilnih delovnih mest zasedel interno, z notranjim napredovanjem.